Wij selecteren gemotiveerde Interimmers

Interim is het tijdelijk vervullen van een bepaalde functie binnen een organisatie. In de meeste gevallen gaat een werknemer op projectbasis aan de slag bij een opdrachtgever. De opdrachtgever heeft deze persoon nodig omdat er tijdelijk binnen het bedrijf geen persoon beschikbaar is om de taak te vervullen. Het voordeel van interim ligt in de flexibiliteit. Zowel de werknemer als de opdrachtgever kunnen relatief makkelijk inspelen op de benodigdheden van de markt. De werknemer geniet meer vrijheid, maar daar komt ook meer verantwoordelijkheid bij kijken. Door op interim basis aan de slag te gaan, komt een werknemer in relatief korte tijd in aanraking met meerdere opdrachtgevers. Hierdoor ontwikkelt de werknemer vaardigheden die van pas kunnen komen in later dienstverband.

Een wendbare oplossing

Interimmers zijn een oplossing voor werkgevers die succesvol door een transitieperiode willen navigeren, een tijdelijk tekort hebben of de business in een nieuwe richting willen sturen. Hoe haalt u de maximale potentie uit deze oplossing? Wij zetten voor u twee succesfactoren op een rij, ingegeven vanuit onze ervaring.

 

 

1. Duidelijke resultaatafspraken en oplevermomenten

Het begint met een duidelijke opdrachtomschrijving. Deze eerste factor lijkt een open deur maar in de prakijk zien wij dat hier vaak mis gaat. Een opdrachtomschrijving is iets anders dan een duidelijke uitvraag. Organisaties hebben vaak heel helder wat het probleem is dat opgelost moet worden. Wat ontbreekt zijn duidelijke resultaatafspraken en oplevermomenten, concrete afspraken over mandaat, budget, overlegstructuur en positie in de organisatie. De behoefte aan een interim oplossing komt soms voort uit een capaciteitsvraagstuk. Bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof dat opgevangen moet worden of de overbrugging van een periode voor het invullen van een ontstane vacature. Veel vaker worden wij benaderd om een oplossing aan te dragen voor een optimalisatie of herstructurering. De opdrachtgever duidt meestal het probleem en geeft vaak ook al een inkijk in de oplossingsrichting. Toch is dit geen garantie voor succes van een opdracht. In onze evaluaties merken we dat de mate van succes sterk afhangt van de afspraken die in het begin worden gemaakt over de te boeken resultaten. Wij adviseren om na de eerste weken van kennismaken, inlezen en verkennen een punt te markeren. Dit is het moment om gezamenlijk oplevermomenten en deliverables vast te stellen. In de werkoverleggen tussen interim manager en opdrachtgever kan de opdrachtomschrijving ondersteunend zijn voor een efficiënt overleg. Het wordt helder wanneer ingegrepen moet worden omdat resultaten niet gehaald dreigen te worden. Een bijstelling van de opdracht of een andere passende interventie kan voorkomen dat verwachtingen van zowel de opdrachtgever als de interim manager niet ingelost worden.

2. Verankeren van de veranderingen

Als de opdracht haar einde nadert, is het belangrijk dat de verbeteringen en vernieuwingen geborgd zijn in de organisatie. Het project moet worden opgeleverd en overgedragen naar beheer, conform bijvoorbeeld een HR opdracht, implementatie van een nieuw front/back office systeem. In de praktijk van interim-management is dit vaak niet meer dan een overdrachtsdocument maar dit zou meer aandacht mogen krijgen. Een heldere opdrachtomschrijving met opleverpunten en resultaatafspraken helpt daarbij. Opdrachtgever en interimmer bepalen gezamenlijk of en wanneer een deelopdracht is afgerond en hoe dit overgedragen wordt aan de operatie.

 

 

Direct een gesprek inplannen?

Spreekt onze aanpak jou aan? Bel, app of mail ons dan voor een eerste persoonlijk gesprek in ons mooie kantoorpand in Leeuwarden, vlakbij het NS station. Je kunt ons bereiken op 058 303 13 46 of op onderstaande contactgegevens.

Jan Wierenga: 06 223 36 730Leo de Graaf: 06 129 82 112

Ik wil een afspraak maken
Pagina delen:
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk alle vacatures