Start datum: 01 August 2024

Twee leden Raad van Toezicht Stadsschouwburg De Harmonie

Locatie: Leeuwarden
Aanstelling: Vast
Salaris: 0 - 0
Uren: 4
Categorie: Management & Directie

Voor de Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden zijn wij op zoek naar twee leden Raad van Toezicht met minstens een van de volgende aandachtsgebieden: vastgoed, juridisch, informatietechnologie, podiumkunsten, economisch, HRM. Als lid van de Raad van Toezicht krijg je de kans om een bijdrage te leveren aan de toekomst van De Harmonie.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvT is dat de leden een multidisciplinair team vormen met verschillende specialismen en vakgebieden en met diverse achtergronden. Ze zijn complementair aan elkaar en hebben allen affiniteit met de culturele sector.


Het streven is dat de RvT zodanig is samengesteld dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Deze kennisvelden en aandachtsgebieden kunnen verspreid zijn over -of verenigd in één of meerdere leden van de RvT. De RvT onderscheidt de volgende kennisvelden; politiek/bestuurlijk, cultuur/welzijn, financieel/economisch, juridisch/governance en HR. Uiteindelijk zal de samenstelling van de RvT zo dienen te zijn dat bovenstaande aandachtsgebieden voldoende vertegenwoordigd zijn bij de leden van de RvT. Het proces van de verzelfstandiging vindt in afstemming met de gemeente plaats. Dit bepaalt ook het exacte moment van benoeming in de functie van bestuurslid of lid van de Raad van Toezicht. Het is een bezoldigde functie.

De Raad van Toezicht hanteert de volgende algemene criteria voor al haar leden:

 • Je beschikt over bestuurlijke kennis en vaardigheden.
 • Je hebt een politiek sensitieve houding met gevoel voor stakeholderposities.
 • Je hebt affiniteit met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie en met het veld van de culturele sector.
 • Je beschikt over analytisch vermogen en de vaardigheid om kritisch te kunnen doorvragen.
 • Je kunt besluiten nemen.
 • Je hebt een open houding en een natuurlijke intentie om te willen leren.
 • Je beschikt over vermogen tot zelfreflectie.
 • Je hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
 • Je bent onafhankelijk ten opzichte van in- en externe belangen.
 • Je weet op een zuivere en constructieve wijze om te gaan met tegengestelde belangen.
 • Je beschikt over een relevant netwerk in de regio.
 • Je stelt je op als een teamplayer.
 • Je hebt voldoende tijd en mogelijkheden om je vrij te maken voor de functie.

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied governance, organisatieontwikkeling en HRM

Als lid van de RvT breng je tenminste expertise mee op een van de beschreven aandachtsgebieden. Voor de vacature voldoet de kandidaat naast de algemene- aan onderstaande criteria:

 • Ervaring in de rol van toezichthouder binnen een RvT
 • Kennis en ervaring op het gebied van HRM, verandermanagement en organisatieontwikkeling
 • Juridische kennis
 • Ervaring op het gebied van samenwerking met lokale overheid en met andere relevante stakeholders
 • Netwerk in (in de sector en in) de regio Noord-Nederland, netwerk van buiten de regio is een pré
 • Affiniteit met de culturele sector

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied podiumkunsten, vastgoed en huisvesting

Als lid van de RvT breng je tenminste expertise mee op een van de beschreven aandachtsgebieden. Voor de vacature voldoet de kandidaat naast de algemene- aan onderstaande criteria:

 • Ervaring in de rol van toezichthouder binnen een RvT
 • Kennis van podiumkunsten op bovenregionaal niveau (pré)
 • Kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en huisvesting
 • Ervaring vanuit het bedrijfsleven

Diversiteit

Een optimale samenwerking binnen de Raad van Toezicht vereist een samenstelling met oog voor diversiteit. De leden van de raad vullen elkaar complementair aan, niet alleen op het gebied van kennis en kunde, maar ook wat betreft persoonlijke kenmerken. Bij de werving van nieuwe leden wordt dan ook nadrukkelijk gekeken naar de wijze waarop de diversiteit binnen de Raad van Toezicht kan worden vergroot. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, diversiteit in geslacht, leeftijd en culturele achtergrond.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf leden, elk met een eigen deskundigheid. Zij conformeert zich aan de Governance Code Cultuur en beoordeelt of het bestuur bij zijn beleidsvorming en uitvoering van bestuurlijke taken zowel het belang van de organisatie als de maatschappelijk-culturele missie van de stichting in acht neemt. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever en kritische sparringpartner van de directeur-bestuurder. Hierbij waarborgt de Raad een evenwichtige verhouding tussen inhoudelijke betrokkenheid en het bewaren van een zekere afstand. De Raad van Toezicht komt ten minste viermaal per jaar bijeen (indien nodig vaker) en brengt zo nu en dan een bezoek aan een voorstelling of speciaal evenement in De Harmonie. De Raad streeft naar een gevarieerde samenstelling op het gebied van leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond.


Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht (RvT) vergadert circa 4 keer per jaar. Naast reguliere vergaderingen zijn er commissievergaderingen (audit, kwaliteit, en / of renumeratie) en overleggen met de Ondernemingsraad (OR). De frequentie van de vergaderingen kan indien nodig worden verhoogd. De RvT-vergaderingen vinden in principe op locatie plaats, doorgaans aan het einde van de dag. Voor deze nevenfunctie ontvangt u een passende vergoeding.

De Harmonie

De Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1874. In 2024 viert De Harmonie haar 150ste verjaardag wat te zien is in bijzondere programmering en verbinding met de samenleving over de volle breedte. De schouwburg biedt een breed scala aan voorstellingen, van intieme pareltjes tot grootschalige producties, met als doel om een toegankelijk ,verbindende en duurzame plek te zijn voor iedereen. Tevens biedt De Harmonie in haar theatercafé een heerlijk menu met onder meer biologische en lokale producten. Eerlijkheid, duurzaamheid en vrijheid zijn de kernwaarden die door ruim 45 medewerkers en een grote groep aan freelancers en vrijwilligers dagelijks gekoesterd worden. Sinds 2016 is de schouwburg een trotse drager van het Gouden Green Key certificaat.


De missie van De Harmonie is zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur, om de samenleving te verbinden en te verrijken. Naast haar artistieke programmering speelt De Harmonie ook een actieve rol in de gemeenschap. De schouwburg werkt aan een diverse programmering en volgt de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie.


Om klaar te zijn voor de toekomst, vernieuwt De Harmonie het gebouw. Zo gaan we de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de entree aanpassen, en gaan we in de ruimte van de entree een multifunctionele ruimte creëren. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting met meer terrasruimte en evenementenmogelijkheden. De Harmonie onderzoekt samen met de gemeente Leeuwarden hoe, wanneer en onder welke voorwaarden verzelfstandiging kan plaatsvinden.


Los van de verzelfstandiging van De Harmonie is de organisatie ook op bestuurlijk niveau in ontwikkeling. Het huidige stichtingsbestuur zal hoogstwaarschijnlijk in 2024 overgaan naar een Raad van Toezicht model. Er zal na 1 juni een nieuwe directeur bestuurder geworven worden. Vanuit het huidige bestuur zullen er drie leden aanblijven in de beoogde Raad van Toezicht. Ter completering van de Raad van Toezicht naar vijf leden, is De Harmonie per juli 2024 op zoek naar 2 Algemeen leden Raad van Toezicht met minstens een van de volgende aandachtsgebieden: vastgoed, juridisch, informatietechnologie, podiumkunsten, economisch, HRM.

Procedure

De eerste kennismakingsgesprekken worden gedaan met Wierenga & De Graaf op locatie in Leeuwarden. Vanuit de kennismakingsgesprekken wordt er een selectie gemaakt van kandidaten die daadwerkelijk een gesprek kunnen voeren met leden van de RvT. Ter voorbereiding op het gesprek en als onderdeel van de werving maakt Wierenga & De Graaf gebruik van een assessment (TMA).


Contactpersoon voor deze procedure is Leo de Graaf. Voor meer informatie over deze nevenfunctie kunt u Leo bereiken via 058 303 13 46 of 06 12 98 21 12.


Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatie en cv voor 1 juli 2024 te sturen naar solliciteren@wierenga-degraaf.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Raad van Toezicht’.


Voor meer achtergrondinformatie over de Harmonie verwijzen we je graag naar de website van de Stadsschouwburg De Harmonie.

Waarom kiezen voor Wierenga & De Graaf?

 • We zijn de specialist in werving en selectie voor vaste, interim- en detacheringsfuncties op HBO en WO niveau.
 • Persoonlijke relatie gestoeld op vrijheid, gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid.
 • Wij bieden employee & job branding, onboarding, loopbaanadvisering en persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling.
Direct contact

Lanceer je carrière!

Solliciteer direct

Solliciteer direct