Teamleider HRM

Locatie Buitenpost, Friesland
Buitenpost
Salarisindicatie
4500 - 5500 Per maand
Aanstelling
Interim
Uren per week
36 uur
Opleidingsniveau
HBO
 • Locatie: Buitenpost, Friesland
 • Type: Tijdelijk
 • Vacature #269

Wierenga & De Graaf is op zoek naar een Teamleider HRM voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. 

De Teamleider werkt onder leiding van de clustermanager Bedrijfsvoering en geeft sturing aan het team HRM.

De samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt steeds hechter. Dit vraagt om gedragsverandering en een cultuurontwikkeling. De Teamleider heeft hierin een voorbeeldfunctie en stimuleert medewerkers in deze gedragsverandering en cultuurontwikkeling. De Teamleider is daarmee medebepalend voor het succes. De Teamleider verbindt strategie en uitvoering met elkaar door de schakel te zijn tussen het team en de clustermanager. Het vertalen van de strategie naar de uitvoering ligt in handen van de teamleider en andersom koppelt de Teamleider informatie over de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering vanuit het eigen team terug naar de clustermanager.

De organisatie staat de aankomende jaren voor een aantal grote opgaven zoals de krapte op de arbeidsmarkt, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Kortom, er wordt sterk ingezet op ons menselijk kapitaal en verder invulling gegeven aan onze missie en visie.

Het cluster Bedrijfsvoering speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de organisatie(s) en de besturen op alle taakvelden van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringsfuncties zijn ondergebracht in 5 teams: (Advies, Financiën, Administratie & Belastingen, Informatisering & Automatisering en Interne Diensten. Het cluster staat voor een solide, betrouwbare en integrale bedrijfsvoering. Zij voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van het bestuur en de organisatie. Dagelijks zijn hiermee circa 140 mensen aan het werk. Zij worden aangestuurd door de clustermanager en de 5 teamleiders. De manager en teamleiders werken samen aan het realiseren van de opgaven van het cluster waarbij zij elkaar steunen en versterken en zoveel mogelijk sturen op resultaat. In het dagelijkse werk staat de (interne) klantvraag centraal. Het cluster wil hierbij steeds meer als de bedrijfspartner van de organisatie fungeren en zich dicht(er)bij de primaire en sturende processen positioneren. Dit vraagt om een integrale manier van werken, een stevige invulling van het adviseurschap en een professionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Verantwoordelijkheden

Als Teamleider bied je ondersteuning aan het team HRM. De Teamleider geeft direct leiding aan ca. 15 medewerkers. Het team staat voor een stevige uitdaging: binnen de organisatie vindt een verandering plaats van voornamelijk uitvoerend adviseur naar gespreks- en sparringpartner voor en professional naast management en bestuur. Dit vraagt om een andere positionering van de adviseurs, een optimale inrichting van het team en de processen en een heldere rolverdeling met de leidinggevenden. We zoeken een teamleider die deze verandering kan ondersteunen en de onderlinge samenwerking kan bevorderen door middel van coaching en (proces)begeleiding. Daarnaast is de ontwikkeling van een visie op HR, de ontwikkeling van adequaat beleid en HR-instrumentarium een stevig aandachtspunt.

Het is verder de bedoeling dat de teamleider zich bezig gaat houden met de mogelijke invlechting van het team PSA (Personeels- en salarisadministratie) bij het team HRM. En naast het leidinggeven aan het team en de invlechting van de PSA geef je ook een advies geven over de toekomstbestendige positionering van het team binnen de organisatie.

De Teamleider die we zoeken begrijpt op hoofdlijnen de inhoud van de werkzaamheden binnen het team en kan hierover meedenken. Als Teamleider ben je voorwaardenscheppend, faciliteer je het zelforganiserend vermogen van collega’s en geef je de professionals de ruimte en het vertrouwen om het werk uit te voeren. Je hebt hierbij oog voor de kwaliteit die van Bedrijfsvoering wordt verwacht. Je bent in staat snel te schakelen tussen de verschillende teams en motiveert de collega’s op een gedreven en enthousiaste manier.  

Je denkt in mogelijkheden en bent het levende voorbeeld van en ambassadeur voor onze nog vast te stellen kernwaarden “samenwerken, verantwoordelijkheden laag, plezier, betrouwbaar en mens centraal”. Je behartigt de belangen van het team binnen de organisatie en helpt mee om de hoeveelheid werk behapbaar te houden. Verder ben je een verbinder tussen mensen en teams, communicatief vaardig op alle niveaus, zorg je voor goede informatiestromen en verbindt verschillende invalshoeken. Tegelijkertijd kun je prima knopen (helpen) doorhakken en ben je gericht op het effectief behalen van doelen en resultaten. Je bewaakt de inzet van mensen en middelen, monitort prestaties en stuurt waar nodig bij. Je bent een toegankelijke, inspirerende en empathische teamleider die energie krijgt van het uitdagen en faciliteren van de professionals binnen het team. Je stimuleert de creativiteit van de medewerkers en het denken in mogelijkheden, oplossingen, innovaties en alternatieven. Je bent nieuwsgiering naar de ontwikkelingen binnen het vakgebied van jouw team en je hebt belangstelling voor wat jouw collega’s bezighoudt. En daarmee ben je het vertrouwen van de collega’s waard. Tenslotte ga je actief aan de slag met de teamvorming en stimuleer je de medewerkers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zodanig dat de medewerkers vertrouwen hebben in elkaar, plezier hebben in hun werk en trots zijn op wat ze doen!

Wat wordt er van jou gevraagd?

 • Je hebt een managementopleiding gevolgd en succesvol afgerond.
 • Je hebt managementervaring met en -kennis van de inhoudelijke werkzaamheden van het HR- en PSA werkveld en kunt snel schakelen tussen de verschillende thema’s.
 • Je hebt managementkwaliteiten en managementervaring in een (midden)managementpositie.
 • Je hebt ervaring met werken bij een gemeente.

Ben jij

 • Je bent omgevingssensitief.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent rationeel sterk en kan goed samenwerken.

Je wilt direct solliciteren op de functie van Teamleider HRM?

Bel dan met Leo de Graaf, ook als je eerst meer informatie over deze aantrekkelijke functie wilt. Hij is te bereiken op 06 – 12 98 21 12 

 

Omvat een bericht voor de recruiters.
Voeg CV toe in DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

Wij verwerken momenteel je sollicitatie, een moment geduld a.u.b!

Vacture delen:

Waarom kiezen voor Wierenga & De Graaf?

 • We zijn de specialist in werving en selectie voor vaste, interim- en detacherings-functies op HBO+ niveau.
 • Ons uitgangspunt is altijd een gedeeld belang en een gezamenlijke ambitie.
 • Wij bieden employee & job branding, onboarding, loopbaanadvisering en persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling.
Direct contact

Meer weten over deze vacature?

Jan Wierenga
Directeur
Leo de Graaf
Directeur
Sander Schaafsma
Consultant
Gert Jan Cuperus
Consultant
Rutger Balk
Consultant
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk alle vacatures