Interim Projectleider Kernapplicaties – OWO gemeenten

Locatie
Oosterwolde, Friesland
Salarisindicatie
5000+
Aanstelling
Tijdelijk contract
Uren per week
36 uur
 • Locatie: Oosterwolde, Friesland
 • Type: Tijdelijk
 • Vacature #244

Interim Projectleider Kernapplicaties – OWO gemeenten

Functie omschrijving

Als projectleider leg je verantwoording af aan de teamleider ICT, die projecteigenaar is. De stuurgroep bestaat naast de projecteigenaar uit de managers Bedrijfsvoering van iedere OWO-gemeente alsmede de manager OWO Bedrijfsvoering.

Vanuit verschillende disciplines, zoals de vakafdelingen, communicatie, I&A en dienstverlening, zullen medewerkers van de drie gemeenten medewerking verlenen aan het project.

Op dit moment is de kick off geweest en is er een basis plan van aanpak, dat door jou nog zal moeten worden beoordeeld. De gehele uitrol van deze applicaties zal over meerdere jaren gaan. Er vindt geen wisseling van leverancier plaats maar wel van on premise naar de cloud.

Als eerste stel je een intern plan van aanpak op waarbij vooral goed wordt gekeken naar de onderdelen adoptie, governance en contractmanagement en de samenhang met het plan van aanpak van PinkRoccade. Je geeft in dit Plan van Aanpak (PvA), fasegewijs wat er in de komende jaren gedaan moet worden. Dat plan wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Nadat het plan is goedgekeurd kan er uitvoering worden gegevens aan de acties uit dat plan voor het jaar 2022.

Tevens stuur je de deelprojectleiders van de vakgebieden aan en escaleer wanneer nodig naar de stuurgroep. De stuurgroep stuurt op hoofdlijnen.

Verantwoordelijkheden:

 • Je bent intern projectleider voor de implementatie van de kernapplicaties bij de samenwerkende OWO-gemeenten.
 • Je organiseert dat de interne medewerkers van de drie OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland = samenwerkingsverband) taken binnen het project uitvoeren.
 • Je hebt veelvuldig afstemming met de projecteigenaar en koppelt periodiek terug aan de stuurgroep.
 • Het bewaken van de voortgang.

Op te leveren (tussen)producten:

 • Het opstellen van een Plan van Aanpak voor met daarin adoptie, governance en contractmanagement en de samenhang met het Plan van Aanpak van PinkRoccade.
 • Je stelt een kort en bondig document op om contractmanagement uit te voeren.
 • Je stelt een separaat een communicatieplan op.
 • Je inventariseert en analyseert tezamen met de deelprojectleiders welke uitdagingen en kansen er liggen op het vakgebied en vertaalt deze in een go/no go document.
 • Je stelt een implementatieplan op voor het implementeren van de kernapplicaties zowel per deelgebied als in het totaal en gebruikt daarbij het go/ no go document.

Functie eisen 

 • Tenminste een relevante afgeronde opleiding op HBO+ / WO niveau.
 • Minimaal drie jaar ervaring als projectleider in een complexe organisatie.
 • Je hebt tenminste drie jaar werkervaring met het aansturen van projecten in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je hebt ervaring als projectleider op het gebied van implementatie van bedrijfskritische applicaties binnen de gemeentelijke overheid.
 • Je bent gecertificeerd in een projectmethodiek zoals Prince2, Agile of Scrum, waarbij Agile en Scrum de voorkeur genieten.

Competenties

Tijdens het interview worden de volgende competenties getoetst:

 • Zelfmanagement: als projectleider bepaal je concrete doelen en timings, en zorg je dat de afspraken nagekomen worden.
 • Communicatievaardigheden: de projectleider vertegenwoordigt het project. Dat impliceert dat je ideeën, besprekings- en werkresultaten presenteert aan je teamleden of opdrachtgever.
 • Teamleiding: als projectleider delegeer je taken aan de teamleden. Je denkt na over de argumenten waarmee je de collega's kan overtuigen om ook minder aangename taken uit te voeren.
 • Expertise: de vakcompetenties van een projectleider zijn weliswaar belangrijk, maar wel ondergeschikt aan zijn communicatieve en sociale competenties, want voor de uitvoering van de geplande deelstappen zijn anderen bevoegd.
 • Organisatiesensitief: als projectleider bedien je drie gemeenten. Hoewel zij een samenwerkings-verband hebben op enkele terreinen, opereren ze bestuurlijk en ambtelijk zelfstandig. Als projectleider ben je daar bewust van en behartig je alle belangen, waarbij je harmonisatie in aanpak nastreeft.

Bedrijfsprofiel

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO; samenwerkingsverband) zoeken een projectleider die het project implementatie Kernapplicaties OWO-breed uitvoert. Dit betreft de applicaties voor Bedrijfsvoering, BVI en het Sociaal Domein en zijn bedrijfskritische applicaties. De aanbesteding is gegund aan de firma PinkRoccade. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Startdatum: 1 juli 2022
 • Duur inzet: 30 december 2022 met optie op verlenging
 • Uren per week: 24 – 36
 • Standplaats: OWO gemeenten
 • Tarief: in overleg 
 • Overig: Nederlandstalig CV (max 3 pagina's) en motivatie aanleveren uiterlijk 26 juni 2022 16.00 uur
Omvat een bericht voor de recruiters.
Voeg CV toe in DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

Wij verwerken momenteel je sollicitatie, een moment geduld a.u.b!

Vacture delen:

Waarom kiezen voor Wierenga & De Graaf?

 • We zijn dé specialist in werving en selectie voor vaste, interim- en detacherings-functies op HBO+ niveau.
 • Ons uitgangspunt is altijd een gedeeld belang en een gezamenlijke ambitie.
 • Wij bieden employee & job branding, onboarding, loopbaanadvisering en persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling.
Direct contact

Meer weten over deze vacature?

Jan Wierenga
Directeur
Leo de Graaf
Directeur
Sander Schaafsma
Consultant
Gert Jan Cuperus
Consultant
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk alle vacatures